Hvad er Piercing og hvorfor.

Piercing har ligesom tatovering været kendt hele vejen op gennem menneskets historie. Både som ren kropsudsmykning, men også som symbol på social stand, og i forbindelse med forskellige frugtbarheds- og manddoms ritualer. Piercing er ikke særligt kompliceret. De fleste har huller i ørene, dette er også en piercing, dog med en lidt mindre nål. Den Body-piercing metode vi anvender er Amerikansk udviklet og foregår på følgende måde:

1 · Piercing stedet markeres og stedet fastholdes med en tang.

2 · Derefter stikkes en steril engang - kanyle igennem huden.

3 · Smykket sættes ind i kanylen og trækkes ud sammen med denne.

4 · Metoden er den mest hygiejniske, og den mindst smertefulde.

Det kan sammenlignes med stikket, som når man får taget en blodprøve. De fleste er overasket over hvor lidt ondt det egentlig gør, men at sige det ikke gør ondt er nok for nogle en overdrivelse.

Smykket der isættes er lavet af kirurgisk stål. Dette materiale er det mest benyttede  til "førstegangs-piercinger".  Men nye lovkrav i år 2000 betyder at kirurgisk stål ikke må bruges  mere til første gangs piercinger.  Det nye materiale der vil blive brugt bliver Titanium , som er  helt fri for nikkel hvis det er fremstillet under ordentlige betingelser . Når hullet er helet, kan der anvendes andre smykker (for eksempel af guld eller sølv), tykkere ringe, vedhæng m.m. Kun fantasien sætter grænsen for hvad man kan bruge. Fortryder man sin piercing på et senere tidspunkt, kan man tage smykket ud  og hullet vil derefter hele op uden særligt synlige ar.

Piercinger opdeles normalt i 3 typer, afhængig af deres placering. Se beskrivelser og priser på siden Piercing i Holstebro

Back

Familie advokaten udtaler vedr piercing.

Skal vor 15-årige datter have vor tilladelse til piercing? Min kone og jeg er uenige om, hvorvidt vores ældste datter på 15 år skal have lov til at få udført piercing, f.eks. en smykkesten i næsen eller stav i tunge. Hun hævder, at det er os, der som forældre bestemmer, så længe pigen er er under 18 år, mens jeg mener, at hun blev personlig myndig da hun fyldte 15 år og altså selv har ret til at bestemme den slags ting - ligesom hun jo selv bestemmer over sin seksualitet. Hvem har ret.

Svar:

Strengt juridisk har din kone ret, for indtil jeres datter bliver juridisk voksen, dvs. fylder 18 år, så kan I træffe stort set alle bestemmelser hvad angår jeres datters personlige anliggender. I kan fx bestemme, hvordan hun skal gå klædt, hvem hun må være sammen med, hvornår hun skal være hjemme og sætte hende i gang med en bestemt uddannelse. Det fremgår af § 2 stk. 1 i lov om forældremyndighed og samvær, som fastslår følgende:  "Forældremyndighedens indehaver skal drage omsorg for barnet og kan træffe afgørelse om dets personlige forhold ud fra barnets interesse og behov". I forskellige andre love får unge under 18 år medbestemmelse hvad angår enkelte forhold, fx hvad angår navneændring og svangerskabsafbrydelse. Men der gælden ingen medbestemmelse hvad angår Piercing!

Men én ting er jura, noget andet "den praktiske virkelighed" - eller hvad vi nu skal kalde det. Det bliver nemlig vanskeligt - for ikke at sige umuligt - at gøre ret meget, hvis jeres datter på 15 år rent faktisk får sat en smykkesten i næsen eller stav i tungen. Som forældre kan I ikke pille den ud igen, medmindre I kommer på kant med den samme lov. Helt nøjagtig lovens paragraf 2 stk.2, der bestemmer følgende: "Forældremyndigheden medfører pligt til at beskytte barnet med fysisk og psykisk vold og anden krænkende behandling". Eller sagt mere klart, så bliver I nødt til at affinde jer med det, vis jeres datter trodser alle paragraffer og al indbyrdes snak og får en ring i næsen eller stav i tungen.

Med venlig hilsen Advokat Erik Frodelund.

Back

Dine rettigheder enhver person som ønsker en Piercing, har ret til.

At blive Piercet i et hygiejnisk rum, af en ren og opmærksom Piercer, som er iført rent tøj og bruger engangsgummihandsker.

Er ædru, venlig, rolig og en kyndig Piercer, som kan guide dig gennem din Piercing oplevelse, tillidsfuld og sikkert.

At Pierceren følger de højeste standard indenfor sterilisation og hygiejne.

At blive Piercet med en ny, fuldstændig steril nål.

At alle instrumenter som rører kroppen er nylig steriliserede i en autoklave, og opbevares i autoklave container før brug.

At smykket som isættes har den rigtige trådtykelse og diameter, hvilken sikrer ordentlig heling af den pågældende Piercing. Sølv og guldbelagte smykker er ikke egnet til nye uhelede Piercinger.

At videat Piercings pistoler er upræcise og kan være direkte farlige, når de bruges andre steder end i øre & næse.

At der bliver ordentlig informeret (skriftlig) om helingsproceduren for din nye Piercing og forsat har adgang til sin Piercer for konsultation og assistance med alle Piercing relaterede spørgsmål.

Kærligst Per

Back

Every person being pierced has the right...

to be pierced in a scrupulously hygienic, open environment, by a clean, conscientious piercer wearing a fresh pair of disposable latex gloves.

to a sober, friendly, calm and knowledgeable piercer, who will guide them through their piercing experience with confidence and assurance.

to the peace of mind which comes from knowing that their piercer knows and practices the very highest standards of sterilization and hygiene.

to be pierced with a brand new, completely sterilized needle, which is immediately disposed of in a medical sharps container after use on the piercee alone.

to be touched only with freshly sterilized, appropriate implements, properly used and disposed of or resterilized in an autoclave prior to use on anyone else.

to know that ear-piercing guns are NEVER appropriate, and are often dangerous, when used on anything other than earlobes.

to be fitted only with jewelry which is appropriately sized, safe in material, design, and construction, and which best promotes healing. Gold plated, gold-filled, and sterling silver jewelry are never appropriate for nay new or unhealed piercing.

to be fully informed about product aftercare, and to have continuing access to their piercer for consultation and assistance with all their piercing-related questions.

Best Regards. Per

Back

Body Piercing & Sterilisation

Desinfektion er en proces der er i stand til at dræbe sygdoms fremkaldende mikroorganismer i en sådan omfang at det desinficerede kan benyttes uden risiko for infektion.

Sterilisation derimod er en proces der fører til fuldstændig fravær af enhver form for levende mikroorganismer. Instrumenter, der går igennem huden eller slimhinder skal altid være sterile og en desinfektion vil aldrig kunne erstatte en sterilisation, uanset hvor omhyggelig den gennemføres.

Sterilisation ved varmebehandling er altid at foretrække. Der findes to typer af varmebehandling tør sterilisation og våd (autoklave) Sterilisationen skal foregå i en autoklave ved en clyklus på 121 grader i ca. 16 min. eller 134 grader i kortere tid. Vi anvender her en autoklave til alle engang nåle, desuden har alle førstegangs Piercings smykker været en tur i autoklave (Vi bytter heller ikke smykker så den smykke du får har andre 100% sikkert ikke haft. Desuden bliver alle instrumenter der kommer i berøring med dig autoklaveret. Det er for dig en sikkerhed for at Piercingen er udført så sterilt som mulig.

Kærligst Per

Back