Advarsel: Læs før brug!

OBS: Tatoveringsfarve kan fremkalde allergiske reaktioner. Disse kan under omstændigheder være alvorlige.

For at holde risikoen for en allergisk reaktion så lille som mulig, er det nødvendigt at være opmærksom på følgende:

Anvendes ikke, hvis:

Kunden allerede har reageret allergisk på tatoveringsfarve af dette eller andre mærker.

Kunden har skrøbelig, skadet eller angrebet hud.

Vær venlig at give deres kunder en prøve af de farver, der skal tatoveres med, før tatoveringsdagen. Kunden skulle gennemføre en hud test 48 timer før tatoveringstidspunktet. Dette er også nødvendig, hvis kunden allerede er tatoveret med denne eller andre farver.

Hud test:

Et ca. 1cm² stort område per farve skal renses grundigt med alkohol, derefter påføres, med en vatpind, en lille mængde farve. Hud stederne kan efter tørring overdækkes med et plaster, for at undgå at ødelægge tøjet. Dette forløb skal gentages flere gange. Hud stederne med farven må helst ikke vaskes i 48 timer. Bliver huden rød eller begynder den at klø indenfor denne tid må dette produkt ikke anvendes på kunden.

Hvis hud testen fremkalder en af følgende symptomer:

Intensiv kløen, formning af bobler på huden, eller svien på huden, vaskes farven af med lunkent vand med det samme og testen stoppes.

Kunden bør kontakte lægen og få råd om tatoveringen.

Denne test tyder kun på farvens adfærd på huden (Epikutan). Det kan ikke udelukkes at farven fremkalder allergiske reaktioner selvom epikutantesten ikke har vist nogen reaktion.

Undgå kontakt med øjnene, hvis øjnene alligevel kommer i kontakt med produktet, skylle øjnene med det samme.

Før en evtl. skylning fjern kontaktlinser.

Hvis de har spørgsmål eller er usikker om virkningen spørg en læge til råds.

Må ikke være tilgængelig for børn.

Beskyt deres kunder, tekstiler, møbler og brugsgenstande mod farvepletter, da disse for det meste er vanskelig at fjerne. Hvis der kommer farve på tøj m.m. skylles dette med det samme.

Back